Domov > Novinky > Obsah
Prečo spoločnosť stráca zákazníka
Jun 16, 2018

prečo spoločnosť stráca zákazníka, sú to len osobné názory:

Oboznámenie s ich produktmi nestačí

Overte výhody produktov a služieb

Ignorovať práva klienta, skryť záležitosti produktu, ktoré potrebujú pozornosť

Zlá viera

Neexistuje žiadny pevný spôsob obchodovania

Po uzavretí dohody, aby nedošlo k následnému sledovaniu, je koncept popredajného predaja slabý

Neodpovedajte na informácie o zákazníkoch alebo telefóne

Ignorovať problém zákazníka

Akonáhle sa to odmietne, vzdať sa a nie trvať na tom

Vyššie uvedené, ktoré ste si vzali?

锣边机(Routing Machine).png