Domov > Novinky > Obsah
Dizajn dosky plošných spojov
Apr 12, 2016

Dizajn dosky plošných spojov na základe schém zapojenia, obvod návrhári potrebujú fungovať. Hlavné dispozičného riešenia dizajnu dosky plošných spojov, potrebné zvážiť externé pripojenie rozloženie, rozloženie optimalizácia vnútorné elektronické súčiastky, kovové drôty, elektromagnetickej ochrany a optimalizácia vývodových rozloženie, odvod tepla a iných faktorov. Dobrý dizajn môže ušetriť výrobné náklady, dobrý výkon a tepelný výkon. Jednoduchý layout dizajn možno dosiahnuť rukou, komplexné dispozičného riešenia vyžaduje použitie computer aided design (CAD).